Fotoboek - Rechten'; if(!$_POST['submit']) { ?>


Kies een actie:
Hef beveiliging op
Voeg gebruiker toe


Beveilig map:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Ok: De beveiliging is opgeheven...
'; echo '
[Fotoboek] [Beheer] [Rechten]'; } if($_POST[action] == "new") { $execstring = str_replace('//','/',"/usr/bin/htpasswd -bc \"$_POST[Folder]/.htpasswd\" $_POST[user] $_POST[pass]"); $fp = popen($execstring,r); $test = fread($fp,2024); fclose($fp); echo 'Ok: De Gebruiker is toegevoegd...
'; echo '
[Fotoboek] [Beheer] [Rechten]'; } if($_POST[action] == "add") { ?>
Nieuwe gebruiker:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Ok: De Gebruiker is toegevoegd
'; echo '
[Fotoboek] [Beheer] [Rechten]'; } } } include('../footer.inc.php'); ?>